Lånnesperre ved andre purring

Lånnesperre ved andre purring

I forbindelse med at vi fikk utlånsmaskiner og meråpent bibliotek, har vi dessverre blitt nødt til å sette en lånesperre når andre purring går ut. Det vil si at man ikke kan låne igjen, før purringene er betalt. I dag må man betale purringer i skranken i betjent åpningstid.

Vi jobber med å få til en løsning, hvor man kan betale purringer via våre hjemmesider.

Husk at du kan fornye det du har lånt på «Mine sider», eller ved å sende oss en e-post.

Språkvelger