Meråpent bibliotek

Meråpent bibliotek

Man kan benytte seg når biblioteket når biblioteket er stengt og det ikke er personale tilstede. Man låser seg inn ved å bruke lånekortet sitt som en nøkkel. Per i dag har ikke Rælingen bibliotek en app for lånekort.

For å få tilgang til meråpent bibliotek må man være 18 år og signere en kontrakt. Dette gjøres ved personlig oppmøte og vise gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er fysisk førerkort, bankkort med bilde og fødselsnummer, samt nasjonalt ID-kort. Førerkort på mobil, bilde av pass, eller liknende er ikke gyldig legitimasjon.

Meråpningstider:
Mandag, onsdag og fredag: 15.00 - 21.00
Tirsdag og torsdag: 19.00 - 21.00
Lørdag: 08.00 - 11.00 og 15.00 - 18.00
Søndag: 08.00 - 18.00

Språkvelger