Forsinket meråpentløsning

Forsinket meråpentløsning

På grunn av uforutsette årsaker er det dessverre blitt forsinkelser i løsningen for meråpent bibliotek.

Vi jobber med saken, men kan dessverre ikke si noe om tidspunkt. Det vil være mulig å regiistrere seg for å få meråpent tilgang, og vi vil sende e-post til de som har registrert seg via systemet når en løsning er på plass.

 

Det vil også annonseres her på hjemmesidene, på vår Facebook-side og Instagram når en løsning er på plass.

 

Les mer om hvordan du skaffer deg tilgang til meråpent bibliotek.

Språkvelger