Bruk av PC og trådløst nett

Man kan kople seg opp mot trådløst nett ved å få tilsendt passord på sms.

Biblioteket har i dag dessverre ingen mulighet for lån av PC eller utskrift, men har tre iPad mini man kan låne.