Det blir driftsavbrudd i Bibliofil i dag 30. mars klokken 20:15.

Nedetiden kan variere, men vil trolig ikke overstige 2 timer.

Alle publikumstjenester på nettsidene være utilgjengelig i perioder.

Vi beklager ulempene dette medfører!