Bli ny låner

For å få opprettet lånekort må du komme innom oss og ha med gyldig legitimasjon som inneholder personnummer og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon er pass, bankkort med bilde og førerkort. Det er veldig fint om du forhåndsregistrerer deg på nett før du kommer, så går det mye fortere å lage kortet til deg.

Du kan også registrere deg for å få et digitalt lånekort hos Nasjonalbiblioteket. Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, BankID, m.fl.). Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib.

Alle som bor i Norge kan få lånekort hos oss. Har du allerede et kort fra et annet bibliotek? Dersom det er et nasjonalt lånekort, kan det brukes hos oss. Dette gjelder også digitale lånekort.

Se utlånsregler for Rælingen bibliotek.

Se oversikt over purre- og erstatningssatser.

Velkommen som låner!